Get Adobe Flash player

 • po
  led
  29
  2018
  Milí příznivci novinek, naše přípravy na studio pod záštitou hlavičky Intras News jsou v plném proudu! Na co se můžete těšit ještě neodhalíme, nicméně již brzy zveřejníme první video nahrávku :-) Krásný den všem, Intras tým ...
 • po
  pro
  28
  2015
  Šťastný nový rok přeje tým Intras Consulting
 • čt
  pro
  17
  2015
  Zdá se už prakticky nevyhnutelné, že plátce DPH čeká od ledna roku 2016 nová nikoli bezvýznamná povinnost. Kontrolní hlášení (KH). O KH bylo napsáno už mnohé a část svých výhrad jsem uvedl v úvodníku. Omezím se tedy v tomto článku jen na pr...
 • čt
  pro
  17
  2015
  Milí obchodní přátelé, Tak jako s koncem každého kalendářního roku, připravujeme se i letos na účetní shon po skončení účetního období a na legislativní změny, jež jsou novým rokem zaváděny. Rok 2016 bude velmi pravděpodobně v tomto smy...
 • st
  pro
  16
  2015
  Ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, mimo jiné plyne povinnost uváděná v §66, jenž specifikuje, jaké dokumenty má obsahovat Sbírka listin. Výslovně se jedná o dokumenty osvědčující skutečnosti zapisované do...
 • st
  pro
  16
  2015
  V posledních měsících registrujeme pečlivou snahu správců daně vybrat jakkoli drobné penále či pokutovat byť i drobné formální nedostatky, které byly dříve zcela pardonovány. V souvislosti s touto snahou je namístě zmínit sankce za sp...
 • st
  pro
  16
  2015
  Jaká opatření přijmout, abyste nemuseli platit DPH i za svého případného dodavatele, který ji sám řádně neplatí? Skutečnost, že stát přenáší svou odpovědnost za účinný výběr daní na poplatníky, v praxi mimo jiné také znamená, že každý plátce ...
 • ne
  říj
  11
  2015
  Je mi potěšením podělit se s Vámi o informaci, že společnost Intras Consulting se stala členem asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organi...
 • čt
  pro
  18
  2014
  Od prvního ledna vejde v platnost novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné upravuje podmínky pro daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění. Do konce roku si pojištěnci mohou vybrat, zda z pojištění budou chtít provádět mimořádné ...
 • čt
  pro
  18
  2014
      Od ledna 2015 dojde k dalšímu omezení použití výdajových paušálů. Nově se bude omezení týkat 60% a 80% výdajových paušálů. Doposud tomu bylo pouze u 30% a 40% výdajových paušálů. Maximální výše paušalizovaných výdajů je omezena příjmy ve výši ...
 • čt
  pro
  18
  2014
    Od zdaňovacího období 2014 budou mít právnické osoby novou vykazovací povinnost, která se bude týkat transakcí se spojenými osobami.  Znamená to, že poprvé při podání daňového přiznání za rok 2014 bude muset daňový subjekt vyplnit samostatnou příl...
 • čt
  pro
  18
  2014
    Vláda schválila nařízení, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.  Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jso...
 • čt
  pro
  18
  2014
    Poslanecká sněmovna přehlasovala 4. 11. 2014 veto prezidenta Miloše Zemana a prosadila tak zákon o dětských skupinách.  Rodiče si budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte v mateřské ...
 • čt
  pro
  18
  2014
  Pokud na plánované mimořádné schůzi poslanecká sněmovna schválí senátem vrácený návrh novely zákona o DPH a podaří se jej včas publikovat ve sbírce, změní se od ledna poměrně zásadním způsobem úprava daně z přidané hodnoty v ČR. Mezi nejdůležitější...
 • čt
  pro
  18
  2014
     Prokura je zvláště široce vymezená a vůči třetím osobám co do účinků neomezitelná plná moc, která zakládá oprávnění prokuristy zastupovat podnikatele v určitém rozsahu - zmocnění ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podnik...
 • po
  srp
  04
  2014
  S potěšením oznamujeme, že naše společnost získala v rámci ocenění CZECH TOP 100 rating AAA a patří mezi 8% českých společností s tímto nejvyšším hodnocením.  JUDr. Pavel Švarc Chairman 
 • čt
  lis
  21
  2013
  Nový rok přináší zásadní změny do celého odvětví soukromého práva. Nový občanský zákoník zasáhne (ve spojení s dalšími novými předpisy) každodenní život firem, zaměstnanců, manažerů, zákazníků i běžných lidí. Promítne se do pracovního práva, do daňov...
 • lis
  15
  2013
  S účinností od ledna 2013 byla do českého daňového řádu zahrnuta nová daň, tzv. solidární daň, jež je uplatňována na příjmy ze závislé činnosti převyšující částku 103.536,- Kč hrubé mzdy měsíčně. Jistá kategorie zaměstnanců je tedy zatížena no...
 • říj
  18
  2013
    Od 1. 7. 2013 byl novelizován Obchodní zákoník, který promítá do českého práva evropskou směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Novelizací Obchodního zákoníku byla omezena maximální doba splatnosti faktur, což z...
 • čt
  říj
  17
  2013
  Tento pojem je vymezen v § 106 zákona o DPH, platí od 1. 1. 2013. Podmínkou pro stanovení nespolehlivého plátce je obecně porušení zákonem stanovené povinnosti, která svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. V 1. čtvrtletí 2013 b...
 • zář
  20
  2013
    Nezveřejněním účetní závěrky dochází k porušení zákona o účetnictví a obchodního zákoníku. Firmám či subjektům v případě nezveřejnění účetní závěrky hrozí nejen pokuta až ve výši 3 % z aktiv společnosti, ale i sankce uložená re...