Get Adobe Flash player

O firmě

Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla prováděna malým týmem 5 zaměstnanců JUDr. Pavla Švarce v rámci jeho podnikání fyzickou osobou až do rozhodnutí převést veškeré obchodní aktivity na právnickou osobu.

Pro tento účel byla využita akciová společnost (tehdy s názvem BONANZA, a.s., kterou JUDr. Švarc před lety založil spolu se svým britským obchodním partnerem S.N.Westonem a Dětským domovem pro děti do 3 let v Ostravě za účelem provozování herních středisek hry bingo.

Akciová společnost byla v roce 2005 přejmenována na Intras Consulting, a.s. a JUDr. Švarc, v té době již jako jediný akcionář, na ni převedl veškeré své stávající aktivity v rámci poskytování služeb ekonomického charakteru.

Dnešní organizační struktura rozděluje pracovníky do dvou účetních a jednoho mzdového oddělení a využívá specialistů v oborech daně, právo, audit a znalectví. 

Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2297. Byly jí vydány dva živnostenské listy, a sice pro (i) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a dále pro (ii) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Dále v souladu se zavedenou praxí jí byla do obchodního rejstříku zapsána činnost daňového poradenství, již společnost vykonává na základě stanoviska Komory daňových poradců České republiky.