Get Adobe Flash player

Mezinárodní plánování zdanění

Learned Hand, bývalý amerického soudce: „Daně jsou vynucené požadavky a ne dobrovolné příspěvky. Nikdo nemá žádný závazek platit více, než je zákonem požadováno“.

Věříme v to, že z podnikání má plynout prospěch – zejména finanční – do tří oblastí: (i) vlastníkům podniku, (ii) pracovníkům podniku a (iii) státu. Přesto však podnikatelé nemají povinnost platit na daních více, než jim ukládá zákon, a v rámci legálních operací, obchodních transakcí a použití výnosů se mají snažit minimalizovat své daňové zatížení.

Mezinárodní daňové struktury lze účinně využít v mezinárodním obchodě, poskytování poradenských služeb, při investiční činnosti, v obchodech s pohledávkami, při držbě majetku – anonymita, při ziscích z držení podniků, akcií a obchodních podílů.

Ať už bude Vaším případným motivem daňová optimalizace, odlišné právní prostředí, vyhnutí se regulace Vašich podnikatelských aktivit, ochrana soukromí nebo anonymita vlastnictví a Váš motiv bude uspokojován legálně, může Intras Consulting, a.s. účinně pomoci v přípravě a organizaci zahraniční struktury.

poptávkový formulář