Get Adobe Flash player

Personalistika a mzdy

Komplexním zpracováním mzdové agendy rozumíme veškeré činnosti související se vznikem, průběhem a ukončením pracovního nebo obdobného poměru, včetně zahraničních pracovníků (expatů). Zejména se jedná o

 • zaevidování pracovníka v systému na základě informace od klienta a vyplněného dotazníku
 • přihlášení plátce i zaměstnanců k příslušné SSZ a zdravotním pojišťovnám
 • výpočet mzdy/platu podle předaných podkladů
 • tisk mzdových pásek v kryptoobálce nebo zasílání mzdových pásek emailem
 • vyhotovení souhrnné zprávy o zpracování mezd
 • zaúčtování podkladů k zaúčtování mzdových položek podle požadované struktury
 • příprava příkazu k úhradě mezd a plateb odvodů
 • evidenci spotřebované dovolené, případně ostatních nepovinných parametrů mzdy (srážky, osobní pojištění apod.)
 • poskytování vyžádaných potvrzení a výkazů pro potřeby jednotlivých pracovníků
 • výpočet zákonného pojištění za zaměstnance
 • zastupování před finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního pojištění, případně úřadem práce nebo soudy či exekutorskými úřady v zaměstnaneckých záležitostech – vše včetně případné komunikace přes datovou schránku
 • správa agendy expatů

Naše práce standardně zahrnuje veškerou administrativu spojenou se zahájením, průběhem a ukončením pracovního poměru, tj. zejména příprava dokumentace pro výpočet starobního důchodu, evidenční listy důchodového zabezpečení, zápočtové listy, odhlášky. Výslovně provádíme a připravujeme:

 • Příprava pracovního kalendáře, pomoc při plánování směnného provozu
 • Zápočty předchozí odpracované doby
 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, mzdové nebo platové výměry – vše podle modelu odsouhlaseného s klientem
 • Zápočtové listy a různá potvrzení
 • Vedení ELDP

poptávkový formulář