Get Adobe Flash player

Reporting, Manažerské výkaznictví

Podle požadavků klienta připravujeme a analyzujeme reporty, které umožňují průběžné sledování a vyhodnocování hospodaření společnosti. Reporty, sledující náklady a výnosy podle jednotlivých středisek a kont, mohou být zasílány na denní či měsíční bázi. Máme zkušenosti s různými reportingovými systémy nebo nástroji, s reportingem pro nadnárodní korporace.
Pro efektivní manažerské rozhodování jsme připraveni navrhnout, implementovat a analyzovat specifické výkazy.

poptávkový formulář