Antivirus

Antivirus Přibližujeme program ANTIVIRUS. Kromě zmíněných režimů A a B očekáváme zveřejnění podmínek režimu C, jenž má podpořit zaměstnavatele, kteří nepřerušují provoz. #intrasconsulting #antivirus #pandemie #covid19 Zveřejnil(a) Intras Consulting, a.s. dne Pondělí...

Práce z domova

PRÁCE Z DOMOVA – HOME OFFICE (ve spolupráci s AK Matzner et al) Práci z domova nelze zaměstnanci nařídit, nutná je dohoda se zaměstnancem. Uvedené plyne jednak z § 2 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, …, na...

OSVČ

V reakci na množící se dotazy co je míněno termínem “daňově uznatelné příjmy” uvádíme: 1. V případě, že vedete “podvojné účetnictví” je daňově uznatelným příjmem vše, co jste v daném období vyfakturovali (naúčtovali zákazníkovi) bez ohledu na...

KURZARBEIT – 31.3.2020

Vláda upřesnila a (jak říká) zjednodušila Kurzarbeit. Vše v podstatě zůstává, jak bylo dříve avizováno, pouze původně uváděná kompenzace v situaci E se zvýšila na 60% namísto 50%. Zdůrazněna je nutnost specifikovat důvody pro překážky v práci pro každého jednotlivého...