Zhruba 45% všech klientů Intras jsou společnosti ze zahraničním kapitálem nebo managementem. Intras se kvalitou své práce plně adaptoval na očekávání zahraničních podnikatelů.