Antivirus

Antivirus Přibližujeme program ANTIVIRUS. Kromě zmíněných režimů A a B očekáváme zveřejnění podmínek režimu C, jenž má podpořit zaměstnavatele, kteří nepřerušují provoz. #intrasconsulting #antivirus #pandemie #covid19 Zveřejnil(a) Intras Consulting, a.s. dne Pondělí...

Práce z domova

PRÁCE Z DOMOVA – HOME OFFICE (ve spolupráci s AK Matzner et al) Práci z domova nelze zaměstnanci nařídit, nutná je dohoda se zaměstnancem. Uvedené plyne jednak z § 2 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, …, na...

OSVČ

V reakci na množící se dotazy co je míněno termínem „daňově uznatelné příjmy“ uvádíme: 1. V případě, že vedete „podvojné účetnictví“ je daňově uznatelným příjmem vše, co jste v daném období vyfakturovali (naúčtovali zákazníkovi) bez ohledu na...

KURZARBEIT – 31.3.2020

Vláda upřesnila a (jak říká) zjednodušila Kurzarbeit. Vše v podstatě zůstává, jak bylo dříve avizováno, pouze původně uváděná kompenzace v situaci E se zvýšila na 60% namísto 50%. Zdůrazněna je nutnost specifikovat důvody pro překážky v práci pro každého jednotlivého...

COVID II – update

Oproti původnímu očekávání nejsou dnes vedle České spořitelny známy jiné banky, které se zapojí do COVID II. Program by měl být spuštěn 2.4. Protože se na projekt využívají evropské fondy, nesmí být nabízen bohatším regionům, tedy podnikům s provozovnami v Praze. Bude...

NÁHRADA ŠKOD

Otázky uplatnitelnosti náhrady škod vůči státu necháme na odbornících a soudech. Rozhodně ale stále doporučujeme chovat se tak, aby bylo možno náhradu škody případně uplatnit. To znamená: 1. Evidujte na denní bázi veškeré škody, které vám vznikají. Založte si záznamní...