Our team

WHO WE ARE

Management
Back office

JUDr. Pavel Švarc

JUDr. Pavel Švarc

Chairman & CEO / předseda představenstva a výkonný ředitel

Mgr. Martina Švarcová

Mgr. Martina Švarcová

Procurist / prokuristka

Veronika Čápová

Veronika Čápová

Office Manager / vedoucí kanceláře

Jakub Švarc

Jakub Švarc

Account & Car Fleet Manager / manažer péče o klienty

Jan Drbohlav

Jan Drbohlav

DPO / pověřenec GDPR

Taxes

 

Ing. Martin Protiva

Ing. Martin Protiva

Tax Advisor / daňový poradce

Ing. Blanka Vorlíčková

Ing. Blanka Vorlíčková

Tax Advisor, Auditor, Certified Business Appraiser / daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně v oboru ekonomika

Accounting Team

Ing. Tereza Šimková

Ing. Tereza Šimková

Senior Accounting Consultant / senior účetní poradkyně

Ing. Michaela Kolaříková

Ing. Michaela Kolaříková

Senior Accounting Consultant / senior účetní poradkyně

Jana Nedvědová

Jana Nedvědová

Senior Accounting Consultant / senior účetní poradkyně

Jana Průchová

Jana Průchová

Senior Accounting Consultant / senior účetní poradkyně

Ing. Iva Srbová

Ing. Iva Srbová

Senior Accounting Consultant / senior účetní poradkyně

Ing. Jana Hošková

Ing. Jana Hošková

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Martina Sýkorová

Martina Sýkorová

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Pavlína Kučerová

Pavlína Kučerová

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Andrea Kusáková

Andrea Kusáková

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Monika Pokorná

Monika Pokorná

Junior Accounting Consultant / junior účetní poradkyně

Zdenka Sukovská

Zdenka Sukovská

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Ing. Marie Kopetová

Ing. Marie Kopetová

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Veronika Podhrázská

Veronika Podhrázská

Accounting Consultant / účetní poradkyně

Payroll Team

Bc. Petra Kdolská

Bc. Petra Kdolská

Senior HR & Payroll Specialist / senior specialistka, HR a mzdy

Alena Slatinová

Alena Slatinová

Payroll Specialist / mzdová specialistka

Michaela Čermáková

Michaela Čermáková

Payroll Specialist / mzdová specialistka

Are you interested in our services?