News

2 years ago

LIBERAČNÍ BALÍČEK #2

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH I FYZICKÝCH OSOB

1. Promíjí se platba červnové zálohy na daň z příjmu. Červnovou zálohu, ať už je pro někoho první nebo druhou ... See more

2 years ago

EET
MF ČR pozastavuje EET a to na celou dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný poplatník nemusí tržby evidovat, kontroly nebudou. Očekáváme, že toto rozhodnutí bude plně ... See more

2 years ago

OSVČ
OSVČ nemusí platit SP+ZP od března do srpna. OSVČ nebude muset ani následně zaplatit odvody v minimální výši (to představuje úsporu 29.376Kč). Lhůta pro podání přehledu OSVČ ... See more

2 years ago

Rough English summary of possible compensation for Employers. All under debate in the Parliament today and tomorrow. All should be applicable as from March and details how to apply should be ... See more

2 years ago

AKTUÁLNĚ VLÁDOU SCHVÁLENÉ PODMÍNKY POMOCI ZAMĚSTNAVATELŮM - podmínky pro podávání žádostí budou zveřejněny 1.4. s platností za březnové mzdy.

A. Za zaměstnance, kterým byla ... See more

2 years ago

CASH FLOW a jiné
Akutní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, předpokládám, máme všichni zavedena.
Je čas řešit těžší úkoly. Rozhodující bude řízení cash flow. ... See more

2 years ago

K otázkám možné náhrady škod (ve spolupráci s AK Matzner et al)

S ohledem na dále uvedené a poměrně krátkou lhůtu (6 měsíců), je třeba nyní důkladně shromažďovat důkazy, ... See more

2 years ago

Sice nejsme v kancelářích, ale stále pro vás pracujeme naplno. Počítejte s námi, počítáme za vás!

2 years ago

Information on so called Pardon Package (March 19th)
Pardon of penalties
Pardoning the penalty for delayed tax returns or tax payments is not automatic. The penalties will be pardoned supposing:
- ... See more

2 years ago

Informace k tzv. Liberačnímu daňovému balíčku

Promíjení pokut
Upozorňujeme nejen své klienty, že prominutí pokut za opožděné tvrzení nebo platby daní není automatické. Mohou být ... See more

Are you interested in our services?