Novinky

Antivirus

https://www.facebook.com/intrasconsulting/videos/236435930841250/ Přibližujeme program ANTIVIRUS. Kromě zmíněných režimů A a B očekáváme zveřejnění podmínek režimu C, jenž má podpořit zaměstnavatele, kteří nepřerušují provoz. #intrasconsulting

Práce z domova

PRÁCE Z DOMOVA - HOME OFFICE (ve spolupráci s AK Matzner et al) Práci z domova nelze zaměstnanci nařídit, nutná je dohoda se zaměstnancem. Uvedené plyne jednak z § 2 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, …, na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ a dále z § 317 zákoníku práce, kde je stanoveno „Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj...

OSVČ

V reakci na množící se dotazy co je míněno termínem "daňově uznatelné příjmy" uvádíme: 1. V případě, že vedete "podvojné účetnictví" je daňově uznatelným příjmem vše, co jste v daném období vyfakturovali (naúčtovali zákazníkovi) bez ohledu na to, jestli vám bylo i ve stejném období zaplaceno. 2. V případě, že vedete daňovou evidenci (jednoduché účetnictví), je vaším daňově uznatelným příjmem to, co vám za vaše výkony, služby či zboží v daném období přišlo na bankovní účet nebo do pokladny, a...

KURZARBEIT – 31.3.2020

Vláda upřesnila a (jak říká) zjednodušila Kurzarbeit. Vše v podstatě zůstává, jak bylo dříve avizováno, pouze původně uváděná kompenzace v situaci E se zvýšila na 60% namísto 50%. Zdůrazněna je nutnost specifikovat důvody pro překážky v práci pro každého jednotlivého zaměstnance. Specifikace: 1. zaměstnavatel musí uvést konkrétní důvody, pro které má zaměstnanec zůstat doma. Důvod musí mít spojitost s COVID 19. 2. Zaměstnavatel musí naplnit tato kritéria: a. Dodržuje zákoník práce b....

COVID II – update

Oproti původnímu očekávání nejsou dnes vedle České spořitelny známy jiné banky, které se zapojí do COVID II. Program by měl být spuštěn 2.4. Protože se na projekt využívají evropské fondy, nesmí být nabízen bohatším regionům, tedy podnikům s provozovnami v Praze. Bude možno žádat o úvěr pro provozovny mimo Prahu, ale pouze pro potřeby (náklady) těchto mimopražských provozoven.

NÁHRADA ŠKOD

Otázky uplatnitelnosti náhrady škod vůči státu necháme na odbornících a soudech. Rozhodně ale stále doporučujeme chovat se tak, aby bylo možno náhradu škody případně uplatnit. To znamená: 1. Evidujte na denní bázi veškeré škody, které vám vznikají. Založte si záznamní knihu/deník a pokuste se odpovědět na otázky KDY k tomu došlo, CO se stalo, JAK se to stalo, PROČ se tak stalo, jaká vznikla VÝŠE ŠKODY a shromažďujte dostupné DŮKAZY včetně související korespondence nebo záznamů o telefonátech....

ZAMĚSTNANCI – OŠETŘOVNÉ

Zaměstnanci, kteří v důsledku uzavření škol/školek musí pečovat o své dítě do 13 let, mají při žádosti o ošetřovné postupovat takto: 1. Vyžádejte od školy příslušný tiskopis, škola ho předvyplní 2. Vyplňte část B tiskopisu od školy a pošlete jej zaměstnavateli - stačí emailem 3. Ke konci každého měsíce vyplňte a předejte zaměstnavateli také "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". Ten je možné vyplnit zde: https://eportal.cssz.cz/web/... Zobrazit víc Tiskopis vyplňuje žadatel...

1 year ago

Dnešní trochu netradiční porada...

1 year ago

Intras Consulting is despite of the current situation fully working. However to maintain the expected standards and with respect to the current decision of the Czech Government we have to adopt some ... See more

1 year ago

Vážení,
Intras Consulting, a.s. je i v současné situaci plně akceschopná, všichni pracujeme na plné obrátky. Abychom takový stav udrželi a dále také s ohledem na aktuální rozhodnutí ... See more

1 year ago

Intras Consulting, a.s. vždy operativně reaguje na aktuální potřeby svých klientů nebo na momentální změny daňových předpisů. Nyní například připravujeme seminář pro hospodské, ... See more

1 year ago

I v tomto pro účetní a daňaře hektickém období podporujeme snažení spolku Hvězdy dětem. Pomozte mu také třeba zakoupením vstupenky na módní přehlídku. My tam budem.

1 year ago

Atmosféra rodinné firmy, týmová spolupráce a přátelské prostředí to jsou atributy společnosti Intras Consulting. Chceš-li pracovat na rozličných projektech, prohlubovat si odborné ... See more

1 year ago

Kanceláře Intras Consulting budou od 23.12. do 3.1. uzavřeny. Pro klienty jsme k dispozici na obvyklých emailových adresách.
The offices of Intras Consulting will not be opened from Dec 23rd ... See more

1 year ago
PF2020

Dear existing and/or future clients, let us kindly wish you Merry Christmas and Happy New Year 2020.

1 year ago
PF2020

Vážení a milí klienti současní i budoucí. Dovolujeme si popřát klidné svátky a úspěšný rok 2020.

1 year ago

Naše neformální úterní porady jsou vytuněny vždy nějakou dobrotou upečenou někým z týmu. Copak nás čeká zítra?

« 2 of 5 »

Máte zájem o naše služby?