Daně

Přebíráme odpovědnost za správu všech daňových povinností našich klientů. V zákonném rámci řešíme otázky plánování zdanění včetně případných mezinárodních vazeb a struktur. Daňové záležitosti subjektů zapojených do nadnárodních korporací konzultujeme přímo s daňovými experty v zahraničí.

Máte zájem o naše služby?